Tasnim.miu.ac.ir
Human Resources Development Centre
بیانیه ماموریت و چشم انداز

صفحه اصلی > بهسازی نیروی انسانی > بیانیه ماموریت و چشم انداز 

 

  از «چشم‌انداز»، «ماموريت» و «راهبردها»ي كلان المصطفي(ص)، به صورت روشن استنباط مي شود كه رشد مداوم، بالندگي پيوسته و بهبود همه جانبه تمامي همكاران صف و ستاد، در امور حرفه اي، فرهنگي، اخلاقي و ديني، به عنوان يك راهبرد اساسي بسيار مهم و غير قابل تغيير، به صورت سنجيده و با درايت درخور ستايش، در صدر راهبردهاي المصطفي(ص)، تعريف و جايگذاري شده است.

  به بركت وجود نگاه پيشرفته و مترقّي در بين استراتژيست هاي المصطفي(ص) و بروز آن در تعريف راهبردهاي كلان، و به يمن وجود تدبير هوشمندانه در ميان مديران المصطفي(ص) و بازتاب آن در انتخاب همكاران شايسته، طرّاحي فرايندهاي روزآمد و اتّخاذ تاكتيك هاي متناسب و تامين اعتبارات لازم، به طور فزاينده با افزايش اثر بخشي و كارآمدي فعاليت‌ها و رضايت مندي مشتريان و همكاران كه ركن شاخص و فوق ‌العاده مهم فعاليت‌هاي ‌المصطفي‌(ص) هستند، مواجه خواهيم بود.

ما معتقدیم:
    تمامي «پيش فرض» هاي هر سازمان، در مورد واقعيت‌هاي پيرامون خود و «باور» هاي آن در باره نوآوري، پويايي و كيفيت و «ارزش» هاي آن در خصوص ايده‌هاي نو، مشاركت و انتقاد‌هاي سازنده، در رفتار سازماني متجلي مي شود، و به عبارت ديگر نحوه بروز اين «پيش فرض» ها «باور» ها و «ارزش» ها نمايانگر فرهنگي است كه موجب شكل دادن به رفتار سازماني خواهد شد.
   در هر سازمانی نیروی انسانی ، از حیث شخصیّت و از حیث روش ، حرف اوّل را می زند و ویژگی های اخلاقی و شخصیّتی آنان در کارآمدی  و افزایش بهره وری و جبران بسیاری از کاستی های سازمان تأثیر فراوان و عمیقی دارد.
   آموزش نیروی انسانی به عنوان عنصر اساسی توسعه و تعالی بخش منابع انسانی و نرم افزار اساسی و مهمّ استفاده بهینه از عوامل پیشبر محسوب می شود. به کارگیری هرگونه منابع مالی در مسیر توسعه منابع انسانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری خردمندانه و سودآور است.
   بر اساس اعتقاد قویمی که ذکر شد ، برای رسیدن به نقطه اوج بالندگی و تحقّق کامل اهداف والا و متعالی المصطفی(ص)، مدیریت بهسازی نیروی انسانی؛ «تعالی سازمانی و توسعه یافتگی منابع انسانی» را به عنوان «چشم انداز» چهارده ساله برگزیده است. تحقق این «چشم انداز» والا و فاخر، تحوّل عظیمی را در نیروی انسانی موجود در المصطفی(ص)، ایجاد نموده و در آینده نزدیک جامعه المصطفی(ص)العالمیه، در سطح جهان اسلام و عرصه بین الملل، در عداد سازمان های پیشگام، توسعه محور، روزآمد و کارآمد قرار خواهد داد.
     ما معتقدیم در جهت «تعالی سازمانی و توسعه یافتگی منابع انسانی» ، (با ایجاد رفتار مطلوب و فرهنگ سازمانی، ارتقای سطح مهارت های فنّی و حرفه ای و بالا بردن مستوای دانش و آگاهی) کوشش هایی که به عمل می آید، آنان را در انجام وظایف خطیر سازمانی و مسئولیت های شغلی و پاسخ گویی به درخواست های کلان که به صورت روزافزون، انبوه و مستمرّ از سراسر جهان، به سوی  المصطفی(ص) سرازیر است، آماده تر می نماید.
    با توجه به نظر کارشناسان فنّ و فرهیختگان خریط و صاحبان تجربه، سازگار ترین مسیر با شرایط المصطفی(ص)، که درست ترین مسیر محسوب شده و با اطمینان بالا و هزینه کم قابل طی شدن می باشد و رسیدن به «چشم انداز» را تضمین می کند، انجام درست مأموریت سه گانه خواهد بود.   

  الف) آموزش های پودمانی.     ب) فرصت های فرهنگی، آموزشی.     ج) مطالعات راهبردی. 

 باید به اين نكته توجه داشت كه انجام درست مأموریت های سه گانه، اهمّيت فوق العاده زیادی دارد و نحوه نگرش و ديدگاه مدیران المصطفی(ص) مي‌تواند به جهت گيري درست دست اندرکاران مدیریت بهسازی نیروی انسانی و موفقیت آنان كمك شاياني نمايد.

 

لیست سایت های مرتبط

 بازدید امروز : 10
 کل بازدید : 710532